Saturday, 2019-01-19
lorem ipsum dolor sit
2017-12-19

姑涼惹不得02

lorem ipsum dolor sit
2017-12-14

倒數七天(全)

lorem ipsum dolor sit
2017-12-19

神月Online09

lorem ipsum dolor sit
2017-11-21

神月Online08

lorem ipsum dolor sit
2018-01-04

九皋物語03(END)

lorem ipsum dolor sit
2018-12-21

萌娘電波6

lorem ipsum dolor sit
2018-03-09

妖禍江湖(上)

lorem ipsum dolor sit
2018-02-12

萌娘電波7

lorem ipsum dolor sit
2018-02-14

穿越變蘿莉14

lorem ipsum dolor sit
2018-03-09

妖禍江湖(下)

lorem ipsum dolor sit
2018-03-14

花之姬綺譚01

lorem ipsum dolor sit
2018-02-01

守衛龍騎01

lorem ipsum dolor sit
2018-02-05

蜂舞11

權利聲明

轉載規定 

 

1.已出書之作品,非作者本人或有作者本人書面同意者, 不准轉載;轉載者只准轉載至會客室區或綜合討論板上,而且需留下原作者姓名與轉載來源,不准放至各人作品區,違者直接封帳號。

2.未出書之作品,非作者本人或有作者本人同意,只准轉載至會客室區或綜合討論板上,而且需留下原作者姓名與轉載來源,不准放至各人作品區,違者直接封帳號。 

關於"限"文   

  

近來發覺我們站上的"限"文越來越多 ~_~"  

在作品名中用 H,慎入,18禁等等的名子來吸引注意

經過一番討論(@@ ?)做出以下的決議

.文章中不允野X現描寫性愛動作的場景

以後也請不要再文章名稱前面打個限字

因為我們全面禁止限文

即使內容沒有也是一樣的

 

天堂不走情色作品路線 請大家多多配合