Thursday, 2019-08-22

重要通知

本站已設定好「18禁作品分類」機制。即日起,作家們在本站張貼作品時,請注意在「新增作品」與「新增章節」的頁面都會有18禁分類的項目供您選定,請務必確實分類。

當該作品一經分類為18禁作品,每一章節請都點選18禁分類。如果未來有某一作品遭檢舉內容為18禁卻沒列入18禁作品,經查明屬實後,管理員將會直接刪除此小說。

編號七 故事背景 Ultimate 本位世界語譯音 「歐忒梅特」最初也是最終的起始 國度 --------------------------------------------------------------------------- 星夢森林,一個座落於偏僻地區的原始森林。它之...

326
136點擊
0推薦
0訂閱

第一集
共1章
免費
本卷共326字