Monday, 2019-11-18

重要通知

本站已設定好「18禁作品分類」機制。即日起,作家們在本站張貼作品時,請注意在「新增作品」與「新增章節」的頁面都會有18禁分類的項目供您選定,請務必確實分類。

當該作品一經分類為18禁作品,每一章節請都點選18禁分類。如果未來有某一作品遭檢舉內容為18禁卻沒列入18禁作品,經查明屬實後,管理員將會直接刪除此小說。

編號二 故事背景 Samyasong 本位世界語譯音「珊雅頌」國度 創造日期2002∼2003.91∼92.1X.XX ------------------------------------------------------------ 如果救一個人會讓整個世界都不幸,如果犧牲一個人...

247178
194點擊
1推薦
0訂閱