Monday, 2018-11-19
lorem ipsum dolor sit
2017-12-14

倒數七天(全)

lorem ipsum dolor sit
2018-02-12

萌娘電波7

lorem ipsum dolor sit
2018-02-05

蜂舞11

lorem ipsum dolor sit
2018-03-14

花之姬綺譚01

lorem ipsum dolor sit
2018-12-21

萌娘電波6

lorem ipsum dolor sit
2018-01-04

九皋物語03(END)

lorem ipsum dolor sit
2018-02-01

守衛龍騎01

lorem ipsum dolor sit
2017-11-21

神月Online08

lorem ipsum dolor sit
2018-02-14

穿越變蘿莉14

lorem ipsum dolor sit
2018-03-09

妖禍江湖(上)

lorem ipsum dolor sit
2018-03-09

妖禍江湖(下)

lorem ipsum dolor sit
2017-12-19

神月Online09

lorem ipsum dolor sit
2017-12-19

姑涼惹不得02

EXO文章合集(自創)

基本上是每個故事主角都不同,每個成員都有自己的故事,時間軸也都不一樣 伯賢-現在式 KAI-過去現在交錯 世勳-過去現在交錯

其他人的之後會慢慢補上,更新較慢麻煩耐心等候,謝謝>

8545
149點擊
1推薦
1訂閱

EXO 伯賢
共6章
免費
本卷共8545字
EXO KAI
共6章
免費
本卷共8545字
EXO 世勳
共6章
免費
本卷共8545字