Saturday, 2019-01-19
lorem ipsum dolor sit
2017-12-19

神月Online09

lorem ipsum dolor sit
2017-12-14

倒數七天(全)

lorem ipsum dolor sit
2018-12-21

萌娘電波6

lorem ipsum dolor sit
2018-02-12

萌娘電波7

lorem ipsum dolor sit
2018-03-09

妖禍江湖(上)

lorem ipsum dolor sit
2018-02-05

蜂舞11

lorem ipsum dolor sit
2018-03-14

花之姬綺譚01

lorem ipsum dolor sit
2017-12-19

姑涼惹不得02

lorem ipsum dolor sit
2018-01-04

九皋物語03(END)

lorem ipsum dolor sit
2018-02-01

守衛龍騎01

lorem ipsum dolor sit
2017-11-21

神月Online08

lorem ipsum dolor sit
2018-03-09

妖禍江湖(下)

lorem ipsum dolor sit
2018-02-14

穿越變蘿莉14

您可以從這裡分享:

連載中

[奇幻]東都魔法戰記

從前從前,東都國和長孫國就是歷來的宿敵國,自從魔法應用的起之後更是紛爭不斷。 直到兩國訂立了和平協議才停止了各種戰爭和威脅。 本作是個即興發揮的小說,請各位看倌手下留情,多多留言鼓勵唷! 當然尤其歡...

更新至:全第一章 東都魔法國 第二節 魔法成人式 作者:Smile0704 作品狀況:連載中

全部作品

[奇幻]東都魔法戰記 從前從前,東都國和長孫國就是歷來的宿敵國,自從魔法應用的起之後更是紛爭不斷。 直到兩國訂立了和平協議才停止了各種戰爭和威脅。 本作是個即興發揮的小說,請各位看倌手下留情,多多留言鼓勵唷! 當然尤其歡... 更新至:全第一章 東都魔法國 第二節 魔法成人式 作者:Smile0704 作品狀況:連載中